26 Temmuz 2014 Cumartesi

Polatlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu


Polatlı Kredi ve Yurtlar Kurumu KızÖğrenci Yurdu 360 öğrenci kapasitelidir.  Bünyesinde 8 yönetim memuru olmak üzere 2 müdür yardımcısı ve 1 de Yurt müdürü vardır. 50 ‘ye yakın görevli çalışanı vardır. Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi’ne 100 metre mesafede bulunan Polatlı KYK yurdu, Ankara’da bulunan en kaliteli yurtlar arasındadır. Aynı zamanda Haccetpe Polatlı Meslek Yüksek okulu öğrencileri de kalmaktadır. 2 ve 4 kişilik odalarda yatak ve dolapları başta olmak  üzere öğrencilerin kişisel çalışma masası ve komidinleri mevcuttur. Detayları fotoğraf sekmesinden görebilirsiniz.

Yurt hakkında daha detaylı bilgi ve fotoğraflar için;

http://www.polatlifirmarehberim.com/polatli-kredi-ve-yurtlar-kurumu-kiz-ogrenci-yurdu.html


Polatlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu


Polatlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu 360 öğrenci kapasitelidir.  Bünyesinde 8 yönetim memuru olmak üzere 2 müdür yardımcısı ve 1 de Yurt müdürü vardır. 50 ‘ye yakın görevli çalışanı vardır. Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi’ne 100 metre mesafede bulunan Polatlı KYK yurdu, Ankara’da bulunan en kaliteli yurtlar arasındadır. Aynı zamanda Haccetpe Polatlı Meslek Yüksek okulu öğrencileri de kalmaktadır. 2 ve 4 kişilik odalarda yatak ve dolapları başta olmak  üzere öğrencilerin kişisel çalışma masası ve komidinleri mevcuttur. Detayları fotoğraf sekmesinden görebilirsiniz.

Yurt hakkında daha detaylı bilgi ve fotoğraflar için;

http://www.polatlifirmarehberim.com/polatli-kredi-ve-yurtlar-kurumu-erkek-ogrenci-yurdu.html
12 Temmuz 2014 Cumartesi

Polatlı Haberlerinin Yeni Adresi Polatliayrinti.com adresinde...

Polatlı'da en çok okunan gazeteleri arasında yer alan Ayrıntı Gazetesi polatliayrinti.com sitesi üzerinden yayınına devam ediyor. An be an takip edebileceğiniz sürekli güncel olan, son dakika haberlerini takip edebileceğiniz Ayrıntı Gazetesi aynı zamanda günlük yerel gazeteleri e-gazete olarakta takip edebilme imkanı veriyor.
Polatlı'daki tüm haberleri takip edebileceğiniz polatliayrinti.com sitesi sade bir temasıyla da kullanıcıların beğenilerini çekiyor. Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçlarında haberleri paylaşabilme imkanı veren polatliayrinti.com adresi Polatlı'da en çok haberleri takip edilen gazetesi ve haber sitesi arasında yer almaktadır. 1 Mayıs 2014 tarihinde güncel ve aktif yayınına başlayan www.polatliayrinti.com sitesi hedefi aylık 100 bin kullanıcıya ulaşmaktır.

7 Temmuz 2014 Pazartesi

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURUSU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ


2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ MEZUNİYET AŞAMASINDA OLANLAR VE
MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSUÖnemli Tarihler

08 Temmuz - 10 Temmuz 2014
(saat 23.59’a kadar)
Ön kayıtlar http://ogris.gazi.edu.tr/ ağ adresinden
yapılacaktır.
11 Temmuz 2014
Ön kayıt ve kontrol listelerinin web sayfasından
ilan edilmesi
14 Temmuz 2014
Varsa belgelerle birlikte gerekli düzeltmelerin
yapılması (Saat 13.00’e kadar ilgili evraklarla
[transkirpt v.b.] aşağıda iletişim bilgilerinde
belirtilen faks numarasına müracaat edilmelidir)
15 Temmuz 2014 Sonuçların ilanı
17 - 18 Temmuz 2014 Kesin kayıt (08.30 - 17.30)
21 - 23 Temmuz 2014 Yedek kayıt (08.30 - 17.30)


Ön Kayıt İçin Başvurabilecek Adaylar:
1. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi itibarı ile son sınıfta, mezun durumunda ve mezun
olan, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı hakkı olan Üniversitemiz öğrencileri ve
eski mezunlarımız müracaat edeceklerdir,
2. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 1., 2. ve 3. sınıfta okuyan öğrenciler müracaat
edemeyeceklerdir,
3. Açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarından mezun olanlar,
4. Diğer üniversitelerin EK-1’deki Programların ilgili bölümlerinden mezun olanlar,
5. 01 - 25 Haziran 2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Haziran 2014’te ÖSYM tarafından
yerleştirilmeyen veya yerleştirildiği halde kayıt olmayanlar başvuru yapabilecektir. ÖNEMLİ NOT:

1. Bazı programlarda kontenjanların dolmaması durumunda program içi ve programlar arasında
aktarmalar yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgi alabilmek için 17 Temmuz 2014 tarihinden itibaren
üniversitemiz (http://gef.gazi.edu.tr ) web sayfasının takip edilmesi gerekmektedir.
2. EK-1’deki Programlara müracaat edenlerin sıralamaları 4’lük not sistemi esas alınarak
yapılacaktır. Bu nedenle müracaat eden tüm adaylar çevrimiçi (online) başvuru esnasında 4’lük
not sistemi ile giriş yapacaklardır.
a) Üniversitelerinde 4’ lük sistem kullanılmayıp, 100’lük not sistemi kullanılan diğer üniversite
öğrencileri, varsa üniversiteleri tarafından kullanılan 4’lük not sistemi dönüşüm tablolarını
yoksa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen dönüşüm tablosunu
(https://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-
4302-ab26-91af35f45f43) kullanarak, genel not ortalamalarını internet üzerinden
gireceklerdir (Adayların Üniversiteleri tarafından belirlenen dönüşüm tabloları veya
transkriptlerinde bu durumu gösteren bilginin; onaylı olarak kayıt esnasında sunulması
zorunludur).
b) Gazi Üniversitesinde son sınıfta olan ve 2013-2014 bahar dönemi sonunda mezun
olamayacak öğrenciler internet üzerinden kayıt işlemleri esnasında genel not ortalamalarını
girmeyeceklerdir. Bu bilgi internet üzerinden ön kayıtlar bittikten sonra sistem
tarafından otomatik olarak yüklenecektir.
c) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonu itibarı ile mezun veya mezuniyet
aşamasında (mezuniyete başvurmuş işlemleri devam eden) olan öğrencilerimizle, daha eski
Gazi Üniversitesi mezunları not ortalamalarını internet üzerinden gireceklerdir.
d) Gazi Üniversitesi mezun ve öğrencileri, Üniversitemiz tarafından verilen 4’lük sistem
notlarını kullanacaklardır. Kesinlikle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı dönüşüm tablosunu
kullanmayacaklardır.
3. Öğrencilerin ön kayıt sırasında onayladığı bilgi ile kesin kayıt esnasında sunduğu belgelerde
tutarsızlık olduğu takdirde öğrenci kayıt hakkını kaybedecektir.
4. Fakültemize tahsis edilecek kontenjanın % 75’i Gazi Üniversitesi mezunlarına, % 25’i
açıköğretim, uzaktan öğretim ve diğer üniversitelerin mezun öğrencilerine ayrılacaktır.
5. Fakültemize tahsis edilen kontenjandan fazla ön kayıt müracaatı olması durumunda
Üniversitemiz Senatosunca belirlenen aşağıdaki kriterler doğrultusunda sıralama ve yerleştirme
yapılacaktır. Adayları Sıralama Kriterleri ve Hesabı:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YERLEŞTİRME PUANI (YP):
1. 2014 yılında mezun olan / mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için;
YP= Genel not ortalaması x 1 ,
2. 2013 ve öncesi mezunlarımız için;
YP= Genel not ortalaması x 0.90 ,
3. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonu itibarı ile mezun olamayan son sınıf
öğrencilerimiz için;
YP= Genel not ortalaması x 0,85 şeklinde hesaplanacaktır. Bu durum sonrasında
oluşacak puan eşitliğinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir.
DİĞER ÜNİVERSİTE MEZUN ÖĞRENCİLERİ İÇİN YERLEŞTİRME PUANI:
1. 2014 yılında mezun olan öğrenciler için;
YP= Genel not ortalaması x 1 ,
2. 2013 ve öncesi mezunları için;
YP= Genel not ortalaması x 0,90 şeklinde hesaplanacaktır. Bu durum sonrası oluşacak
puan eşitliğinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a) Kayıt formu (Kayıt esnasında Fakülteden temin edilecektir.),
b) Onaylı lisans not transkripti,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve 2 adet fotokopisi
d) Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi,
e) 2 adet vesikalık fotoğraf,
f) Kayıt ücreti (I. taksit) banka dekontunun aslı,
g) 4’ lük sistem Dönüşüm tablosu (100’lük not sistemi kullanan Üniversiteler için),
h) Haziran 2014’te ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen ve yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan
mezun öğrencilerin yukarıdaki belgelere ilaveten ÖSYM Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programına Yerleştirme Sonuç Belgesi,
i) Gazi Üniversitesinde son sınıfında olan ancak 2013-2014 bahar dönemi itibarıyla mezun
olmayan öğrencilerin öğrenci belgesi ve transkript getirmelerine gerek yoktur.

Felsefe Bölümü öğrencileri: En az 16 Kredi Sosyoloji, 16 Kredi Psikoloji dersi aldığını gösterir
belgeyi,
Sosyoloji Bölümü öğrencileri: En az 16 Kredi Felsefe, 16 Kredi Psikoloji, 8 Kredi Mantık dersi aldığını
gösterir belgeyi,
kesin kayıt esnasında sunmaları gerekmektedir.

 Kesin Kayıtta:
Başvurular şahsen veya resmi vekâlet yolu ile yapılacaktır.
Eksik evrak ile kayıt işlemi yapılmayacaktır.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt hakkı kazananların kayıtları
16 – 18 Temmuz 2014 tarihleri arasında mesai saatleri (08.30 - 17.30) içerisinde yapılacaktır.
KAYITLAR İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ (http://gef.gazi.edu.tr ) ağ adresinde 15 Temmuz 2014 günü
yayınlanacaktır.


Kayıt Yeri
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
A Blok Bodrum Kat Bilgisayar Laboratuvarları
Teknikokullar/Beşevler Yenimahalle-ANKARA

Program Ücreti ve Ödeme Tarihleri

Program ücreti 2.054 TL (İki bin elli dört Türk Lirası) olup ödemeler aşağıda belirtilen ödeme
tarihlerine göre yapılacaktır. Yapılan ödemeler hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.


Ödeme Tarihleri

Taksit Ödeme Miktarı Ödeme Tarihleri
1. Taksit 1027 TL 17 Temmuz – 18 Temmuz 2014


Adayların 2054 TL (İki bin elli dört Türk Lirası) kesin kayıt ücretini yatıracakları hesap numarası
aşağıda belirtilmiştir:


Gazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Halkbank Gazi Üniversitesi Şubesi

Şube Kodu : 1294
Hesap No : 06000178
IBAN NO : TR960001200129400006000178 Dekontun açıklama bölümünde;
• Başvuranın Adı-Soyadı
• TC Kimlik Numarası
• “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı-Kayıt Ücretinin 1.Taksiti” olduğunun
belirtilmesi gerekmektedir.İletişim Bilgileri
Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü

Tel No : 0 312 202 80 77 – 0 312 202 80 78
Fax : 0 312 223 86 93

5 Temmuz 2014 Cumartesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ POLATLI FEF 2014 YILI MEZUNİYET TÖRENİ

Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Hakkında Bilgi - 2014 Yılı (GÜNCEL)

Değerli arkadaşlar öncelikle merhaba herkese. Sizlere fakülte hakkında bilgi vereceğim. Lütfen tüm yazıyı okumadan aynı soruları sormayalım.Öncelikle Fakültemizin resmi sitesi: http://polatlifef.gazi.edu.tr/ 'dur. Gerekli duyuruları ve bilgileri buradan edinebilirsiniz. Fakültemizde 45 kadrolu hocamız vardır. Ve sürekli bu sayı artmaktadır. Aynı zamanda Alan dersleri dışındaki derslere merkezden hoca gelmektedir. Fakültemiz bildiğiniz üzere 6 bölümden oluşmaktadır. Mayıs ayı itibariyle 685 kayıtlı öğrenci arkadaşımız vardır. Fakültemiz de kurulmuş olan Edebiyat ve Sinema Topluluğu'nun yanında fakültemiz öğrencileri merkezde bulunan Akıl ve Yürütme Topluluğu, Satranç Topluluğu, Yardım gönüllüleri topluluğu gibi topluluklara yönetici kadrosun dadırlar. Fakültemizde Öğrenci Konseyi Temsilciliği Mayıs 2012'de sandık seçimi ile bölüm temsilcileri seçilmiştir. 6 bölüm temsilcisinden Matematik bölümü temsilcisi Bedri Sinan Taşpınar( BEN) seçildim. Fakültemiz öğrenci temsilciliği bu zamana kadar birçok projede yer almış olup, Gazi Üniversitesindeki bütün fakülteler arasında en çok etkinlik düzenleyen, ev sahipliği yapmaktadır. Kısacası internet de okuduğunuz o hiçbir sosyal faaliyet yok diye geçen fakülte ve topluluklar çok gelişmiş olup ayda en az 2 etkinlik yer almaktadır. Öğrenci temsilciliği Polatlı'da yaptığı sosyal yardımlaşma projeleri ile sesini hem yerel hemde ulusal basında duyurmuştur.
Fakültemiz hakkında fiziksel anlamda bilgi vermek gerekirse, 2 Masa tenisi masası, voleybol-basketbol sahasına sahiptir. Geniş bir yeşil bahçeye sahiptir. Fakülte içersinde ve bahçesinde sınırsız internet mevcut olup, kütüphane de 5 adet bilgisayar ile hizmet vermektedir. 90 kişilik konferans salonu ve birçok laboratuvar bulunmaktadır. Fakültemizde aynı zamanda 11:30 -13:30 arası 1 TL ücretle yemek çıkmaktadır.

Fakültemiz Ankara'nın 70 Km dışındadır. Ankara'da Aştiden Baysal, Kazımkarabekirden Üçyıldız firmasıyla araçları gidip gelmektedir. Birkaç aya kadar EGO'nunda gelmesi beklenmektedir. Üç Yıldız 8 TL, Baysal 9 TL ücret almaktadır.
 Fakültemiz KYK'a ait devlet yurduna sadece 200 mt uzaklıktadır. Yurt konusuna değinmişken kesinlikle size devlet yurduna tavsiye ederim. Çünkü Polatlı KYK Türkiye standartlarındaki devlet yurtlarından çok çok üstündedir. (Odalar 2 ve 4 kişiliktir. Ve kişiye özel baza, komidin, çalışma masası ve dolabı bulunmaktadır.)

Yurt ve Okul fotoğraflarını Blog içersinde bulabilirsiniz. Sorularınızı bu konuya yorum oalrak yapabilir veya facebook üzerinden sorabilirsiniz...

https://www.facebook.com/gazipolatlifef

Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi
Bedri Sinan TAŞPINAR

28 Haziran 2014 Cumartesi

Fakültemiz Hakkında Detaylı Bilgi

Değerli arkadaşlar blogda çeşitli yazılar bulacaksınız. Bunları okuyunuz. Eğer bunların dışında da sorunuz olursa https://www.facebook.com/gazipolatlifef/ facebook sayfamızdan , gazipolatliogrencikonseyi@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Fakülte öğrenci başkanı ( Öğrenci Temsilcisi ) Bedri Sinan Taşpınar
https://www.facebook.com/bedrisinantaspinar
bedrisinantaspinar16@gmail.com
bedrisinan.taspinar@gazi.edu.tr