1601 – TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI
TÜBİTAK 1601 destek programı kapsamında, Üniversitemiz program kapsamında desteklenmeye uygun bulunan 14 üniversite arasına girmiştir. Gazi Üniversitesi “Girişimci Destekleme Ofisi” projesi ile üniversite içerisinde bir girişimcilik ekosisteminin kurulması amaçlanmaktadır. Akademisyenler için; akademik tecrübe ve deneyimleri sonucu elde ettikleri bilgi ve birikimleri katma değere dönüştürebilecek ortam hazırlanacaktır.
Girişimcilik Destek Programın amacı; Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik alanlarında sağlanan kamu desteklerinin daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak mekanizmaların desteklenmesi ile ulusal yenilik ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini hedeflemektedir. Girişimcilik Destek Programı kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlere katılacak akademisyenler Teknoloji Transfer Ofisi tarafından sunulan desteklerden de yararlanacaktır;
Kariyer Planlama
İş Planı Hazırlama Desteği
Şirket Kurma
İş Fikri Yarışmasına Katılım
 • Mentorlük Desteği
Teknopark Ofis İmkanları
TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı
desteklerinden faydalanma.
Akademisyenlerin ve Öğrencilerin, yenilik tabanlı girişim farkındalıkları ve yeteneklerinin iyileştirilerek sürdürülebilir bir proje yönetebilmelerinin ilk aşaması olan girişimcilik eğitimlerimiz dönem içerisinde teori ve uygulamalı Eğitim Modüllerinden oluşmaktadır;
 • Girişimciliğin Temelleri 
 • İş Dünyasında Etkin Yazışma
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Proje Önerisi Hazırlama
 • Yaratıcı Düşünme ve Fikir Üretimi
 • Etkili Sunum
 • Yönetim Becerileri, Liderlik
 • Uygulamalı Proje Yönetimi
 • Etkili Müzakere ve Pazarlık Teknikleri
 • İş Modellemesi
 • Finansal Yönetim
 • Mentorlük Uygulaması ve Tecrübe Paylaşımı
 • Girişimciler için Hukuk
 

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI KISA BİLGİLER

Sertifika Programının amacı nedir?
Gazi Üniversitesi öğrenci ve öğretim elemanlarının yenilik tabanlı girişim farkındalıkları ve yeteneklerinin iyileştirilerek sürdürülebilir start-up (filiz işletme) kurma süreçlerinin desteklenmesini hedeflemektedir.
Projeden Beklenen Ne?
Eğitim sonunda iş fikrini analiz ederek değerlendirebilen, geliştirebilen, iş fikrini hayata geçirmek için kullanacağı araçlara hakim ve girişimcilik ekosistemini tanıyan yetkin takım oyuncuları mezun edilerek, sürdürülebilir bir girişimcilik eğitim altyapısı ve kurumsal girişimcilik ekosistemi yaratılacaktır. Gazi Üniversitesi bu faaliyeti sadece bir proje olarak değil, içselleştirilmiş bir kurumsal değişim ve gelişim fırsatı olarak görmektedir.
Eğitim Sonrası Sertifika ne İşe yarar?
Eğitim süreci sonrasında TÜBİTAK belgeli sertifika alınacaktır. Eğitimlerde TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı (Teknogirişim) ve KOSGEB’in vermiş olduğu 100.000 TL’lik hibe desteklerinden faydalanma imkânı sağlayacak. Eğitim süresinde şirket kurmak isteyen girişimcilere şirket kuruluşu ve işleyişi ile ilgili destek bilgileri ve Gazi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından mentorlük hizmeti olanakları verilecektir.
Kimler Başvurabilir?
Projenin hedef kitlesini Gazi Üniversitesi’ndeki lisans, lisansüstü öğrenciler ile her düzeyden öğretim elemanları oluşturmaktadır. Programın ana amaçlarından biri yetkin girişimci ve takım oyuncuları yetiştirmek olduğu için Programa bir “iş fikrine sahip adaylar” kendi iş fikirleri ile başvurabilecekleri gibi, “iş fikri olmayan girişimci adayları” da herhangi bir iş fikri belirtmeden bireysel veya takım halinde Programa başvurabileceklerdir.
Projenin Süresi ve Ücreti nedir?